Թեժ գիծ

(011) 500-679

Էլ. փոստ

online_support@taxservice.am

Նորություններ

01.11.2019

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.39

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.39 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

29.05.2019

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.38

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.38 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրում կիրառվող բանաձևերի նկարագրություն

Հարկային հաշիվների ապրանքների հաշվարկներում օգտագործվում են հետևյալ բանաձևերը.

«Արժեք» դաշտի հաշվարկում

«Արժեք» դաշտը կլորացվում է հարյուրերորդականի ճշտությամբ: (օրինակ՝ 3.333=3.33, 3.339=3.34):

Այսուհետ «Արժեք» դաշտը կլորացված է օգտագործվելու ստորև ներկայացված բոլոր բանաձևերում:

«ԱԱՀ գումար» դաշտի հաշվարկում

«ԱԱՀ գումար» դաշտը կլորացվում է հարյուրերորդականի ճշտությամբ: Այսուհետ «ԱԱՀ գումար» դաշտը կլորացված է օգտագործվելու ստորև ներկայացված բանաձևում:

«Ընդամենը» (յուրաքանչյուր տողի) դաշտի հաշվարկում

  1. «Ընդամենը» = «Արժեք» + «Ակց.հարկի գումարը» + «ԱԱՀ գումարը»


«Ընդամենը» (ըստ սյուների) դաշտի հաշվարկում

Հաշիվ վավերագրերի ապրանքների հաշվարկներում օգտագործվում են հետևյալ բանաձևերը.

«Արժեք» դաշտի հաշվարկում

«Արժեք» դաշտը կլորացվում է հարյուրերորդականի ճշտությամբ:

«Ընդամենը» (ըստ սյուների) դաշտի հաշվարկում

  1. «Ընդամենը/Արժեք» = բոլոր տողերի «Արժեք» դաշտերի գումար, որը վերջում նույնպես կլորացվում է

Նույն հաշվարկները կատարվում են նաև xml-ով հաշիվների բեռնման ժամանակ:

10.05.2019

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.37

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.37 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

07.05.2019

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.36

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.36 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

22.08.2018

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.35

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.35 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

14.07.2018

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.34

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.34 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

13.07.2018

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.33

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.33 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

12.07.2018

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.32

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.32 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

17.05.2018

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.31

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.31 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

05.05.2018

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.30

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.30 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

02.05.2018

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.29

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.29 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

31.03.2018

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.28

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.28 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

10.05.2017

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.25

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.25 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

07.04.2017

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.24

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.24 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

02.02.2017

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.12

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.12 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

29.12.2016

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.4.9

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.4.9 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

09.08.2016

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.3.6

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.3.6 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

01.07.2016

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.2.10

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.2.10 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

29.10.2015

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.1.3

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.1.3 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

17.03.2016

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.1.11

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.1.11 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

29.10.2015

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.1.3

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.1.3 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

08.10.2015

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.1.2

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.1.2 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

06.08.2015

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.1.1

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.1.1 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

16.04.2015

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.1.0

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.1.0 տարբերակում իրականացված են հետևյալ փոփոխությունները՝

28.03.2014

Թողարկվել է «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 3.0.0

«Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» ծրագրի 3.0.0 տարբերակում իրականացված են հարկ վճարողների հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս գրման և կառավարման համակարգի գործառույթները։

«Հաշվարկային փաստաթղթեր» նոր համակարգի օգնությամբ համապատասխան իրավունք ունեցող օգտվողը կարող է դուրս գրել էլեկտրոնային եղանակով հետևյալ հաշվարկային փաստաթղթեր`

16.12.2013

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ և էլեկտրոնային գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 2.1.0

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 2.1.0 տարբերակում իրականացված է «ԱԱՀ-ի վերադարձի հաշիվ» դուրս գրելու գործառույթը։ «ԱԱՀ-ի վերադարձի հաշիվները» դուրս են գրվելու ԱԱՀ գումարների վերադարձման նպատակով` օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից Հայաստանի հանրապետության տարածքում ձեռքբերված ապրանքների արտահանման դեպքում։

18.10.2013

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ և էլեկտրոնային գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 2.0.6.1

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 2.0.6.1 տարբերակում արգելվել է ոչ ԱԱՀ վճարող համարվող հարկ վճարողներին դուրս գրել հարկային հաշիվներ։ Ինչպես նաև ուղղվել է ծրագրային սխալը, երբ որոշ դեպքերում գնորդի կողմից ստորագրված հարկային հաշվի PDF ձևում «Ստացող» հատվածում ցուցադրվում էին ոչ ճիշտ տվյալներ։

02.09.2013

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ և էլեկտրոնային գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 2.0.6

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 2.0.6 տարբերակում կատարված փոփոխությունների շրջանակներում «Համատեղ գործերը վարողի անունից» հարկային հաշվի ձևում ավելացել է նոր պարտադիր դաշտ՝ «Համատեղ գործունեության պայմանագրի ամսաթիվը», որտեղ նշվում է պայմանագրի ամսաթիվը, իսկ կից դաշտում նշվում է այդ պայմանագրի համարը: Նաև նույն՝ «Համատեղ գործերը վարողի անունից» հարկային հաշվի ձևում «Լիազորագրի համար» դաշտը վերանվանվել է որպես «Լիազորագրի կամ պայմանագրի համար» և դարձել է լրացման համար ոչ պարտադիր:

01.07.2013

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ և էլեկտրոնային գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 2.0.5

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 2.0.5 տարբերակում կատարված փոփոխությունների շրջանակներում ինտեգրվել են նոր հարկային հաշվի ձևեր: 2013թ. հուլիսի 1-ից հարկային հաշվի խմբագրման էջում ամեն հարկային հաշվի տեսակի համար «Հարկային հաշվի ձև» դաշտում՝ բացի նախկինում գործող հարկային հաշվի ձևերից, ավելացվել են ևս 2 հարկային հաշվի ձև`

Ծրագրի այս տարբերակի շրջանակներում հաշիվը կունենա 4 հարկային հաշվի ձև`

Իսկ «Հատուկ» կարգը օգտվողը կնշի համապատասխան դաշտում բոլոր հարկային հաշվի ձևերի հետ միասին` բացի «Մատակարարի անունից»:

16.04.2013

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ և էլեկտրոնային գրքեր» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 2.0.4

«Հարկային հաշիվներ և էլեկտրոնային գրքեր» ծրագրի 2.0.4 տարբերակը պարունակում է համակարգի մի շարք բարելավումներ ու ծրագրային սխալների ուղղումներ, ինչպես նաև հետևյալ նոր գործառույթներ`

02.03.2013

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 2.0.0

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 2.0.0 տարբերակում իրականացված են հարկ վճարողների առաքման-տեղափոխման էլեկտրոնային գրքերի գրանցման և վարման համակարգի գործառույթները: Համակարգի օգնությամբ համապատասխան իրավունքները ունեցող օգտվողը կարող է ստեղծել է նոր առաքման-տեղափոխման էլեկտրոնային գրքեր, դադարեցնել կամ վերագրանցել: Նոր համակարգի հիմնական գործառույթն է հանդիսանում գրանցված էլեկտրոնային գրքերի վարումը:

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 2.0.0 տարբերակը նաև պարունակում է համակարգի բարելավումներ և ծրագրային սխալների ուղղումներ, մասնավորապես՝ ներմուծվող XML ֆայլի ստուգումներում:

28.12.2012

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.11

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.11 տարբերակը պարունակում է նոր գործառույթ` հարկային հաշիվները ID card-ով էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացնելու հնարավորությունը։

01.04.2012

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.10

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.10 տարբերակը պարունակում է համակարգի մի շարք բարելավումներ ու ծրագրային սխալների ուղղումներ:

Թողարկման նշումներ.

25.12.2011

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.9

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.9 տարբերակը պարունակում է հետևյալ նոր գործառույթը:

ՀՀ կառավարության 04.08.2011թ. N 1104-Ն որոշմանը համապատասխան՝ 2012 թ. հունվարի 1-ից կիրառության մեջ են մտնում ավելացված արժեքի հարկ վճարողների հաշվառման համարները, որոնք լրացվելու են հարկային հաշիվներում: Վերը նշված ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն ծրագրում ավելացվել է «Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը» նոր դաշտ, որը լրացվում է ավտոմատ կերպով: Սակայն եթե հարկային հաշիվը դուրս գրվի հարկային մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող չհաշվառված հարկ վճարողի կողմից, ապա ՀՀ կառավարության 04.08.2011 թ. N 1104-Ն որոշմանը համապատասխան այդ հաշիվ չի կարող համարվել հարկային հաշիվ, և այն ստացողը դրանում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարը հաշվանցել չի կարող: Հարկային մարմնում որպես ԱԱՀ վճարող չհաշվառված հարկ վճարողների համար ցուցադրվելու են համապատասխան զգուշացնող հաղորդագրություններ:

Հարկային հաշիվների բոլոր երեք ձևերի 13-րդ տողում ավելացվել է «Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը» տողը:

Հարկ է հաշվի առնել, որ կատարված փոփոխությունների հետևանքով 2012 թ. հունվարի 1-ից «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.9-ից ցածր տարբերակները չեն գործելու:

03.10.2011

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.8

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.8 տարբերակը պարունակում է հետևյալ նոր գործառույթը:

Ծրագրում ավելացվել է հնարավորություն, որի օգնությամբ տեղեկություն է ներկայացվելու անվավեր ճանաչելու դուրս գրված այն հարկային հաշիվների վերաբերյալ, որոնք դուրս են գրվել ՀՀ կառավարության 11.11.2010 թ. N 1504-Ն որոշմամբ սահմանված ժամկետից (ստորագրման պահից 24 ժամ) հետո: Մասնավորապես՝

29.08.2011

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.7

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.7 տարբերակը պարունակում է համակարգի մի շարք բարելավումներ և ծրագրային սխալների ուղղումներ: Մասնավորապես՝

06.06.2011

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.6

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.6 տարբերակը պարունակում է համակարգի ծրագրային սխալների ուղղումներ:

Թողարկման նշումներ.

02.05.2011

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.5

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.5 տարբերակը պարունակում է համակարգի մի շարք բարելավումներ ու ծրագրային սխալների ուղղումներ:

Թողարկման նշումներ.

05.03.2011

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.4

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.4 տարբերակը պարունակում է համակարգի մի շարք բարելավումներ ու ծրագրային սխալների ուղղումներ:

Թողարկման նշումներ.

21.01.2011

Թողարկվել է «Հարկային հաշիվներ» ծրագրի նոր տարբերակը՝ e-Invoicing 1.0.3

«Հարկային հաշիվներ» ծրագրի 1.0.3 տարբերակը պարունակում է մեկ նոր գործառույթ և ծրագրային սխալների ուղղումներ:

Թողարկման նշումներ.